Какво означава внезапният световъртеж?

Световъртежът е симптом, който може да се появи внезапно като самостоятелно състояние или в комбинация с други симптоми. Мениеровата болест, морската болест и пр. се характеризират задължително със световъртежни кризи. Самият световъртеж е състояние, което се появява при физическа или психическа преумора, по-често при жени, и се характеризира с няколко прояви. Той настъпва обикновено внезапно, като се явява движение на предметите (стаята) в хоризонтална плоскост, а нерядко и във вертикална. На болния му се струва, че има леко земетресение и люлеене на стаята, като това чувство е съпроводено със страх и изпотяване със студена пот. Доста често придружаващо състояние е гаденето и по-рядко еднократно повръщане. В такива случаи се явява и светлобоязън (болният предпочита да е със затворени очи, защото го дразни светлината).

При опит да се ходи се явява залитане в двете посоки до невъзможност да се стои прав. При това състояние гледането на телевизия или монитор провокира състоянието и кризата се задълбочава. Много често световъртежът се явява сутрин рано при ставане от леглото, придружен с учестен пулс и повишено кръвно налягане. В случай на тежка криза болният е в невъзможност дори да върти главата си. Много от тези симптоми са характерни за диагнозата "Мениерова болест".

В последните десетилетия някои нови симптоми и състояние на слухово-вестибуларния анализатор допълниха световъртежните кризи и се оформи диганозата периферен отоневрологичен синдром, която в последно време наричат "болест на цивилизацията", и към нея се прибавят често и намаление на слуха и субективен шум в едното или двете уши. Тъй като тези заболявания са обект на специалностите УНГ и неврология, подходът на специалиста-отоневролог трябва да бъде много прецизен и доста деликатен поради факта, че се лекуват мозъчни клетки. Лечението се провежда както медикаментозно (препарити като "Пирамем", "Флунаризин" и др.) така и чрез физиотерапия. Консултацията с лекар специалист обаче е наложителна.

Публикувано във в-к ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ®. Всички права запазени.

Д-р Боримир Фурнаджиев